Present Committee Members

DYFI CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
# ANDHRAPRADESH # BIHAR
1 M Surya Rao 1 Manoj Kumar Chandravamshi
2 Vaccant 2 Shashi Bhushan Prasad
3 Vaccant (Young Woman) 3 Vaccant (Young Woman)
# DELHI # ASSAM
1 Neel Gagan 1 Ritu Nandan
2 Pramod Singh 2 Rustom Ali
# JHARKHAND # TRIBAL YOUTH FED
1 Suresh Monda 1 Rajendra Reang
2 Sanjay Paswan 2 Amalendu Deburmma
3 Vaccant (Young Woman) 3 Jharna Deburmma (Young Woman)
# KARNATAKA # HIMACHAL PRADESH
1 B Rajshekar Murthy 1 Kapil Bhardwaj
2 Muneer Kattippallia 2 Anil Mankotia
3 Vaccant (Young Woman) 3 Yinta (Young Woman)
# MAHARASHTRA # RAJASTHAN
1 Preethy Sekhar 1 Jabar Singh Rar
2 Sunil Dhanwa 2 Jagdish Jaggi
3 Kailas Balsane 3 Manisha (Young Woman)
# MANIPUR # MADHYAPRADESH
1 S Roma Devi (Young Woman) 1 Anil Doneria
# JAMMU & KASHMIR # GUJARAT
1 Arshid Ali Baba 1 Jisang Holepatra
# ORISSA # PUNJAB
1 Saroj Nayak 1 Paramjit Singh Rori
2 Jatin Mohanty 2 Swaranjit Singh Dalio
# UTTAR PRADESH # TRIPURA
1 Radheshyam Varma 1 Pankaj Ghosh
2 Gulab Chand 2 Amal Chakraborthy
3 Vaccant (Young Woman) 3 Jinwara Begum (Young Woman)
# WEST BENGAL # KERALA
1 Sayandip Mitra 1 M Swaraj
2 Jamir Mollah 2 A N Shamseer
3 Indrajit Gosh 3 Nithin Kanicheri
4 Sourashish Roy 4  Biju Kandakkai
5 S K Ibrahim Ali 5 A Satheesh
6 Paramita Ghosh Choudhary (Young Woman) 6 A A Rahim
7 Minakshi Mukherjee (Young Woman) 7 P P Divya (Young Woman) 
8 Jhotika Biswas (Young Woman) 8 V P Rajeena (Young Woman)
# CHATTISGARH # SIKKIM
1 Prasad Jha 1 Vaccant
# NAGALAND # UTARKHAND
1 Vaccant 1 Vaccant
# HARYANA # TELANGANA
1 Naresh 1 Viplab Kumar
2 Sandeep 2 A Vijaya Kumar
3   3 Vaccant
# TAMILNADU # CENTRE
1 M Senthil 1 V S Nithin
2 S Bala 2 Balbir Prasar
3 W Rajesh Kumar 3 Mohammed Riyaz
4 Dhamodharan 4 Abhoy Mukherjee
5 Deepa (Young Woman) 5 Vaccant
6 K Jenny (Young Woman) 6 Vaccant
    7 Vaccant
# SFI    
1 V P Sanu    
2 Vikram Singh